Kekeberen Ni Uluh

oleh
Saifoeddin Kadir_Zuska

Oleh : Saifoeddin Kadir (Zuska)

Tah kucak geralé tuwis,
ben tangkuh ari bumi, munyerlét iseselang ni batang, muperdu dellé. tuwis mukusim, gere berulung.

géh kin lo-é, géh kin kullé, géh kin narué, orop uku atasé,
muruwes, mutungku, mupucuk, mulung, mulelingang iyup-iyup kuyu, uluh gerak irasi jema.

Tuwis tos jema kin jantar,
iélés-élés, tipis-tipis ilayang, iperam, imasaman, ibabo, icincang, ipengat urum gulé, i-ancong urum kelowang, kin pong ni bado i-pekasam,
i-kaléi jema wan pengerjen.

Tah kucak geralé tuwis,
nge kul renyel dak tue, uluh perasinné.
uluh pedih kené jema, uluh utung pé oyané we.
tebel, tegep, mersik, mucabang muranting, murampam pucuké,

kin dirin ni labu jepang bun jema.
Uluh regen kédahé so si engin,
bangun si lawis-lawis nipis, naru ruwes-é, kin lenge,

kin coran tama jema ku tunun ni panguh, kin tempat ni pola.
Uluh biyang nguk perin si engin ni uluh regen.
olok lawis, tipis musayapan.
musim pasa kaléi jema, sesara ruwes ikekerat.
kuwan ruwesa buh oros ni pulut, buh santan daring kurara,

lemang perasinné kené urang padang.
lemang ikekerat kin bebuken pasa.
Uluh kawén jarang kite demu.
rapat tungkué, rampampé mudelé, kin sigé we mampaté.

Ines oyape bensa ni uluh asal sinting.
kucak bet-bet ine kiding.
i teto jema tos kin tepas kin tutup ni kebben.
ines tos jema kin suling, i éyup rum lungun ni ling,
pulih ate si uwes.

tepas ines belangi kin rering.
Uluh belah due, belah empat, belide geralé.
ikot ku tersik kin peger ni penyemén,
peger ni empus, kin bengkon ni supu serule,
kin luni, kin ranyo ni babi si munayoi empus,
ulah-ulah kunyur beta kédah.
Pada sara ketike belide ikekerat menjadi utem, bentor geralé.

bentor itunu kin pemepat mununu ketor kin kapur ni mangas.
utem bentor kin pengalut ni jema.
buge enti ara sipet mengoh lagu utem bentor.

****
Takengon, 17 September 1983

Comments

comments