[Saer Gayo] Hakimiadi Rawe

oleh

[Saer Gayo] Hakimiadi Rawe

Muneritit

Mubelang lues ko ume
musim nuling nge ara tene
tumpit mukamang berkekede
pasang tetakut langkah mumiyo

Kekanak sedang munaos peden
entah ku ume nos perbueten
langkah neretet si kuceritenen
oya nge resam ni jema jemen

Oloh ines boh itarahen
lainge loteng lagu jerejeten
gerico tompet kiri rum kuen
lagu sitalu bersisauten

Boh pengantih makin belangi
rojok kubeden lagu singeri
taos umah ton temuni
buge ken hasil si ulu putihni

Dele simen cara muneretit
ara begetah rum doran serit
sentan com kedeng nye mukerancet
seba kudoran beden melelit

Ini cerite nge male punah
kadang ku anakte tareng sjarah
ku gores gores bng ujung ni delah
kati muneretit ni enti tareng kisah

Arul Kumer, 2019

[SY]

Comments

comments