Opini Terbaru

Ingin Hidup Tidak Bahagia? Pedomani Konsep Ini

Oleh: Husaini Muzakir Algayoni* Bahagia, apa itu bahagia? Bagaimana caranya agar tidak bahagia? Dua pertanyaan di atas, penulis mencoba menjawabnya dalam tulisan singkat ini, agar kita sama-sama mengetahui; apa sebenarnya bahagia? Dan bagaimana caranya agar kita tidak bahagia? Setiap orang mempunyai pandangan masing-masing tentang bahagia, sebagaimana ungkapan Aristoteles yang mengatakan bahagia itu ialah suatu kesenangan […]

Opini Terbaru

Hewan Tidak Ingin Menjadi Manusia, Kenapa?

Oleh : Husaini Muzakir Algayoni* “Kalau hidup sekedar hidup babi di hutan juga hidup, kelau bekerja sekedar bekerja kera juga bekerja” (Buya Hamka). Manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk terbaik “Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia itu atas sebaik-baik pendirian” (at-Tin: 4). Penjelasan ayat ini kalau kita rujuk ke tafsir al-Azhar menegaskan bahwa diantara makhluk […]

Opini Terbaru

4 Tipe Gaya Pemimpin; Dimana Letak Gaya Pemimpin Idolamu?

Oleh: Husaini Muzakir Algayoni* “Gaya pemimpin dengan rayuan, bujukan dan paksaan adalah bermakhluk daging sedangkan gaya pemimpin dengan contoh keteladanan dan sebagai panutan adalah bermakhluk rohani” Antara Makhluk daging dan makhluk rohani begitu jauh berbeda. Makhluk daging begitu bernafsu dengan segala ketamakan dan kerakusan terhadap apa saja, seperti rakus terhadap makanan dan jabatan bahkan rakus […]

Opini Terbaru

Kalau Mau Bahagia, Jangan Jadi Politisi! Kenapa?

Oleh: Husaini Muzakir Algayoni* “Rumus kebahagiaan adalah hubungan manusia dengan rasa cinta, rumus cinta tidak berlaku pada politisi. Dalam politik, dasar hubungan manusia adalah kepentingan.” Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) salah satu kelembagaan negara yang diatur dalam Undang-Undang, gedung DPR dihuni oleh orang-orang pilihan karena mereka dipilih oleh suara rakyat tapi gedung terhormat ini kurang […]

Opini Terbaru

Neo-Snouck Hurgronje dalam Kontestasi Politik

Oleh: Husaini Muzakir Algayoni* Nama Christiaan Snouck Hurgronje bak legenda dalam sejarah Aceh, ia seorang arsitek politik tangan besi dan orientalis terkemuka abad modern yang mempunyai peran vital dalam menaklukkan Aceh. Snouck membawa strategi politik licik dengan mempelajari Islam kemudian dari dalam ia menghancurkan Islam dan mengadu domba rakyat Aceh antara kalangan ulama dengan uleebalang […]

Opini Terbaru

Aku, Sendiri dan Buku

Oleh: Husaini Muzakir Algayoni* Kata Muhammad Iqbal intinya hidup ini adalah I’amness (ke-aku-an) yang didalamnya ada self/ego (diri). Ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja bersama angin, menceritakan seluruh rahasia lalu meneteskan air mata kata Soekarno. Dan Ibnu al-Jahm berkata “Jika kantuk datang menyerang sebelum waktunya tidur, maka saya akan mengambil salah satu buku […]

Opini Terbaru

Filosof Socrates Syahid Melawan Kaum Sofis

Oleh: Husaini Muzakir Algayoni* “Sofis adalah orang sombong yang merasa mengerti apa saja dan ahli dalam kemahiran berbahasa/pidato untuk melakukan maksud-maksud jahat” Makna syahid biasanya merujuk kepada seseorang yang terbunuh ketika berjuang, mempertahankan atau membela sesuatu yang diyakininya. Dalam sejarah Islam banyak para sahabat mati syahid dalam peperangan melawan musuh Islam ketika itu sementara orang […]